— Alles wat u moet weten —

eigen risico 2018Het eigen risico voor de zorgverzekering werd voor het eerst ingevoerd in 2008. Met het eigen risico betaalt u als verzekerde een deel van uw zorgkosten. Bepaalde vormen van zorg vallen niet onder het eigen risico, deze kosten worden direct vergoed door de zorgverzekeraar. Ook in 2020 is sprake van een eigen risico. Dan is er ook nog de wettelijke bijdrage. Dit is een gedeelte van de kosten die u altijd zelf moet betalen voor bepaalde zorg uit de basisverzekering. Hieronder vindt u alles wat u moet weten over het eigen risico 2020.

Wat is het eigen risico in 2018?

Het eigen risico in 2020 bedraagt 385 euro. Zodra u dit bedrag hebt bereikt in 2020, zal uw zorgverzekeraar de rest van de zorgkosten vergoeden. Er zijn wel uitzonderingen. Bepaalde vormen van zorg vallen niet onder het eigen risico. Er zijn ook zorgkosten die niet onder de basisverzekering vallen, bijvoorbeeld fysiotherapie en tandartskosten. Voor deze zorgkosten kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Tot slot zijn er ook nog zorgkosten waar u zich niet voor kunt verzekeren, bijvoorbeeld kosten die u maakt bij een pedicure en waarbij geen sprake is van diabetes, reuma en/of een medische voet.

Wat is precies het eigen risico?

Het verplicht eigen risico is een regeling die ingesteld is door de overheid en is actief sinds 2008. Het maakt niet uit bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent, voor alle zorgverzekeraars zijn de regels gelijk. Met het eigen risico betaalt u als verzekerde een deel van uw eigen zorgkosten. Voordat een zorgverzekeraar zorgkosten uit de basisverzekering vergoedt dient u eerst uw eigen risico op te maken. In 2020 wil dit zeggen dat u een bedrag van 385 euro moet opmaken voordat zorgkosten vanuit de basisverzekering 2020 worden vergoed. Het eigen risico geldt voor vrijwel alle zorg uit de basisverzekering. Welke zorg dit is wordt door de overheid bepaalt.

Voorbeelden van zorgkosten die vallen onder het eigen risico:
– Medicijnen
– Ziekenhuisverpleging
– Poliklinische specialistische zorg
– Bloedonderzoek
– Operatie in het ziekenhuis (bijvoorbeeld plastische chirurgie met medische noodzaak)
– Psychologische zorg (Basis GGZ + Gespecialiseerde GGZ)
– Fysiotherapie vanaf de 21e behandeling bij indicaties die voorkomen op de lijst met aandoeningen (vastgesteld door de overheid)

Wanneer hoeft er geen eigen risico betaald te worden?

Er zijn vormen van zorg waarvoor geen eigen risico betaald hoeft te worden. In 2016 hoeft u geen eigen risico te betalen voor:
– Bezoek aan de huisarts
– Kraamzorg
– Verloskundige zorg
– Wijkverpleging
– Verpleging en verzorging die wordt verleend vanuit de wijkverpleging
– Ketenzorg (verschillende zorgverleners stemmen hierbij af hoe ze u het beste kunnen helpen)
– Hulpmiddelen die u in bruikleen heeft van de thuiszorg
– Verzekerden jonger dan 18 jaar krijgen alle zorg verzekerd
– Zorg die vergoedt wordt door uw aanvullende zorgverzekering
– Reiskosten door donor voor transplantatie
– Nacontroles van nier- en leverdonoren

Is er een verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?

Ja, het eigen risico en eigen bijdrage zijn niet hetzelfde. Voor sommige zorg uit de basisverzekering dient u altijd zelf een deel te betalen. Dit wordt de wettelijke eigen bijdrage genoemd. De zorg waarvoor u een eigen bijdrage moet betalen wordt door de regering bepaalt, zij stelt ook de hoogte hiervan vast. De wettelijke eigen bijdrage is geldig voor iedere verzekerde. Deze geldt dus ook voor personen jonger dan 18 jaar. Mocht u zorg nodig hebben waarvoor een eigen bijdrage geldt, dan betaalt u die zorgkosten eerst zelf. Het bedrag wat dan nog overblijft valt onder het eigen risico.

Eigen bijdrage bij een maximale vergoeding
Het kan zo zijn dat voor zorg uit de basisverzekering een maximale vergoeding geldt. Indien de zorg die u nodig heeft duurder is, dan is in dat geval de eigen bijdrage het bedrag dat boven de maximale vergoeding uitkomt. Vaak is het mogelijk om de eigen bijdrage aanvullend te verzekeren.

Zorg waarvoor een eigen bijdrage geldt:
– Bepaalde geneesmiddelen
– Bepaalde hulpmiddelen
– Ziekenvervoer
– Verblijf in een hospice
– Kraamzorg
– Kunstgebit

Kan het eigen risico afgekocht worden?

Nee, helaas is het niet mogelijk om het eigen risico af te kopen. Veel Nederlanders zouden graag tegen een iets hogere premie het eigen risico willen afkopen. Vooralsnog zijn er geen plannen bekend bij de overheid waaruit blijkt dat mogelijk in de toekomst het eigen risico afgekocht kan worden.

Kan het eigen risico aangepast worden?

Ja, u mag het eigen risico van uw zorgverzekering één keer per jaar aanpassen. Het aanpassen van het eigen risico is toegestaan tijdens de overstapperiode. Deze periode betreft half november tot eind december. Wanneer u kiest voor een aanpassing, dan gaat deze per 1 januari van het volgende zorgverzekeringsjaar in. Het tussentijds aanpassen van het eigen risico is niet mogelijk. Indien u graag uw eigen risico voor 2020 wilt aanpassen, dan dient u dit uiterlijk 31 december 2019 aan uw zorgverzekeraar te laten weten.

Inzage in uw eigen risico

Hoeveel eigen risico u nog heeft kunt u bij de meeste zorgverzekeraars online controleren in een eigen zorgaccount. Mocht u zorgverzekeraar dit (nog) niet hebben, dan kunt u het beste per telefoon of e-mail contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Kan het eigen risico gespreid betaald worden?

Er zijn best veel verzekerden voor wie het betalen van het eigen risico financieel lastig is. Daarom is er bij veel zorgverzekeraars een mogelijkheid om het eigen risico gespreid te betalen. In dat geval kunt u in een aantal termijnen, meestal in tien termijnen, uw eigen risico betalen. Het verschilt per zorgverzekeraar op welke manier gespreid betalen mogelijk is. Bij sommige zorgverzekeraars kunt u direct al het eigen risico vanaf het eerste kwartaal betalen, bij andere zorgverzekeraars kunt u pas in termijnen betalen wanneer u zorgkosten hebt gemaakt.

Tip: Zelf sparen altijd handig
Een handige tip wellicht is om gedurende het jaar zelf te sparen voor het eigen risico (mocht dit financieel voor u mogelijk zijn). In 2019 zou u bijvoorbeeld tien maanden van het jaar (januari t/m augustus) een bedrag van € 38,50 opzij kunnen leggen. Mocht u dan te maken krijgen met zorgkosten dan hebt u in ieder geval een gespaard bedrag achter de hand. Mocht u het gespaarde bedrag in 2019 aan zorgkosten niet opmaken, dan kunt u dit bedrag achter de hand houden voor zorgkosten in 2020. U hoeft in dat jaar dan niet per se extra geld te sparen voor uw eigen risico in 2020, hooguit hoeft u een klein bedrag extra te sparen, omdat het eigen risico ieder jaar stijgt.

Wat is het vrijwillig eigen risico?

Het vrijwillig eigen risico werkt precies hetzelfde als het verplicht eigen risico. Het is geldig voor dezelfde zorg uit de basisverzekering en is alleen voor verzekerden vanaf 18 jaar. Wanneer u kiest voor vrijwillig eigen risico dan krijgt u korting op uw zorgpremie. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico dat u kiest, des te hoger de korting. Het is mogelijk om het eigen risico te verhogen in stappen van 100 euro, het maximum ligt op 500 euro. Het maximale eigen risico in 2020 is: verplicht eigen risico (€ 385) + vrijwillig eigen risico (€ 500) = € 885.

Pas op met het aanpassen van uw eigen risico!

Het besparen op uw zorgpremie door te kiezen voor een vrijwillig eigen risico kan aantrekkelijk lijken, maar u kunt er ook door in financiële problemen raken. Kies alleen voor een hoger eigen risico indien u verwacht in 2020 weinig tot geen zorg uit de basisverzekering nodig te hebben. U dient namelijk te beseffen dat wanneer u een beroep moet doen op de zorg en u krijgt te maken met hoge zorgkosten, bijvoorbeeld u belandt in het ziekenhuis, dan moet u deze zorgkosten wel kunnen betalen. Een bedrag van € 885 is een behoorlijk bedrag om ineens of zelfs in termijnen te moeten betalen. Maar liefst 10% van alle verzekerden in Nederland maakt het vrijwillig eigen risico volledig op, zo blijkt uit de Zorgthemometer van Vektis. Dat is zeker iets om over na te denken.